ABSL otwiera oddział w Szczecinie!

ABSL otwiera oddział w Szczecinie!

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL, otworzył swój oddział w Szczecinie. To już ósme miasto, w którym ta największa w Polsce instytucja zrzeszająca nowoczesne centra usług dla biznesu ma swoje przedstawicielstwo. To także dowód na rozwój Szczecina i wzrost jego potencjału na biznesowej mapie Polski.

Pierwsze, z dzisiejszej perspektywy dość proste, centra usług dla biznesu powstały w Szczecinie jeszcze pod koniec lat ’80 ubiegłego wieku, zaś pierwsi inwestorzy zagraniczni weszli na tutejszy rynek pod koniec lat ’90. Dziś w Szczecinie funkcjonuje 31 takich ośrodków, świadczących usługi w językach obcych – centra usług wspólnych, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu procesów biznesowych, outsourcingu IT czy centra badawczo-rozwojowye. Są wśród nich takie marki jak 3Shape, Arvato Polska, Asseco, BrightONE, Coloplast, Convergys, Dansk Supermarked Group, DGS Business Services, Diebold Nixdorf, Genpact, GlobalLogic, Intive, Metro Services, Mobica, Tieto, UniCredit Business Integrated Solutions.

Według szacunków ABSL działające na terenie Szczecina centra usług dla biznesu zatrudniają łącznie blisko 4,2 tys. osób. To jednak tylko niecałe 2 proc. zatrudnienia w całym sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w naszym kraju. Dodatkowo – udział pracowników zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym wynosi w Szczecinie zaledwie 2,4 proc. Dla porównania – w takich miastach jak Bydgoszcz, Lublin czy Rzeszów są to wielkości dwu-, trzykrotnie większe. Widać zatem spory potencjał wzrostu zatrudnienia.

- Staramy się konsekwentnie budować pozycję miasta jako przyjaznego miejsca dla biznesu. Cieszymy się, że coraz więcej inwestorów docenia potencjał Szczecina i lokuje tu swoje nowoczesne centra biznesowe. Zdajemy też sobie sprawę, że w porównaniu z większymi miastami mamy sporo do zrobienia, ale też dużo do zaoferowania. Dlatego z radością witamy ABSL – organizację reprezentującą firmy sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w którym istnieje już ponad 250 tys. miejsc pracy w naszym kraju, mającą ogromne doświadczenie w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, władzami rządowymi i samorządowymi, powiedział Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina.

- Według naszych szacunków wzrost zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu w Szczecinie wyniósł w ubiegłym roku ok. 12 proc. – to nieco mniej niż średnioroczny wzrost w całym sektorze, szacowany na ok. 15 proc. Widać zatem potencjał miasta, zwłaszcza że działa tu dużo uczelni kształcących na kierunkach, które ułatwiają znalezienie pracy w firmach z branży, którą reprezentujemy. Jesteśmy tu po to aby pomóc ten potencjał uwolnić, powiedział Paweł Panczyj, Członek Zarządu ABSL.

- Centra usług wspólnych zlokalizowane w Szczecinie rozwijają się nie tylko pod względem liczby zatrudnianych osób ale także zwiększają liczbę obsługiwanych procesów oraz podnoszą ich jakość odchodząc od procesów transakcyjnych w stronę tych bardziej kompleksowych. Daje to nowe możliwości kandydatom wychodzącym na rynek pracy, absolwentom szczecińskich uczelni, a także specjalistom, których łatwiej będzie zatrzymać w Szczecinie, dodaje Edyta Janas z Randstad Sourceright, Partnera Strategicznego ABSL.

Motorem wzrostu rynku nowoczesnych usług dla biznesu są m.in. takie czynniki jak dostępność pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i ze znajomością języków obcych czy jakość infrastruktury – w tym powierzchni biurowych. We wszystkich tych obszarach Szczecin ma dużo do zaoferowania. Jest tu kilkanaście szkół wyższych kształcących na kierunkach, po których łatwiej znaleźć pracę w sektorze usług biznesowych (IT, językowe, inżynieryjno-techniczne, ekonomia, biznes i administracja), zwiększa się też ilość nowoczesnych powierzchni biurowych.

- Dostępność wykształconych pracowników to w tej chwili w branży nowoczesnych usług dla biznesu jedno z największych wyzwań. Coraz trudniej o nich w dużych ośrodkach – Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie, dlatego inwestorzy coraz chętniej spoglądają w stronę mniejszych miast – takich jak Szczecin. Jeśli nałożymy na to wzmożone zainteresowanie inwestorów, m.in. z takich sektorów jak finanse-bankowość-ubezpieczenia czy nowoczesne technologie, to jasno widać, że Szczecin – ze swoją infrastrukturą, położeniem czy liczbą studentów i absolwentów, może dużo zaoferować potencjalnym inwestorom. Chcemy blisko współpracować z miastem, aby sektor nowoczesnych usług biznesowych mógł się w Szczecinie dynamicznie rozwijać, powiedział Kamil Pilarski, szef szczecińskiego oddziału ABSL.

- Szczecin, z zasobami biurowymi na poziomie blisko 160 tys. mkw. jest siódmym największym rynkiem poza Warszawą. W ubiegłym roku wynajęto tutaj prawie 15 tys. mkw. biur, a w budowie pozostaje blisko 3 tys. mkw. powierzchni. Prognozujemy jednak, że kolejne lata powinny przynieść wzrost liczby nowoczesnych biurowców, co będzie spowodowane przede wszystkim dalszym rozwojem sektora usług dla biznesu – firmy z tej branży poszukują nowoczesnej powierzchni biurowej oferującej komfortowe warunki pracy i gotowej pomieścić zespoły liczące kilkuset pracowników – tłumaczy Karol Patynowski, Dyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL.

Obecnie w Szczecinie swoje centra usług dla biznesu ma 9 firm zrzeszonych w ABSL: Arvato Polska, Dansk Supermarked Group, DGS Business Services, Diebold Nixdorf, Genpact, GlobalLogic, Intive, UniCredit Business Integrated Solutions oraz Metro Services. Zatrudniają one łącznie ponad 2 tys. osób, czyli 50 proc. pracowników sektora w Szczecinie. W ciągu najbliższych tygodni dołączy kolejna – Convergys.

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders - ABSL) – to wiodąca organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora. Misją ABSL jest rozwój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także stała praca – wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi – na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Członkami ABSL są firmy reprezentujące 54% zatrudnienia w sektorze (ok. 143 tys. miejsc pracy), które średniorocznie tworzą kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy, wśród nich takie marki  jak Accenture, Arvato Polska, Capgemini, Carlsberg, Geoban, Goldman Sachs, Google, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Infosys, JLL, Luxoft, MAN, Procter&Gamble, PwC, Shell, Sony, Thomson Reuters, UBS czy Xerox.

Najważniejsze sektory reprezentowane przez firmy zrzeszone w ABSL (wg. struktury zatrudnienia) to usługi komercyjne i profesjonalne, usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne), technologie informatyczne (IT) oraz towary i usługi konsumpcyjne.