Duża zachęta dla inwestorów

Duża zachęta dla inwestorów

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, to zachęta dla firm które będą prowadzić swoją działalność w Szczecinie na nowych gruntach lub w nowo wybudowanych budynkach.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynika z przepisów umożliwiających udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Pomoc regionalna udzielana jest w celu wyrównania różnic w rozwoju regionów Unii Europejskiej.

Wsparcie dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe na terenie gminy, daje im możliwość skorzystania za zwolnienia podatkowego przez okres do 7 lat. Z kolei przedsiębiorcy dokonujący nowych inwestycji w powierzchnie biurowe lub konferencyjne mogą liczyć na uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres do 5 lat.

Celem wprowadzenia nowych przepisów jest promowanie rozwoju firm funkcjonujących już na szczecińskim rynku, jak również zachęcanie przedsiębiorców działających na terenie kraju do tworzenia nowych zakładów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Efektem wprowadzenia nowych przepisów w perspektywie kilkuletniej, powinno być zwiększenie dochodów podatkowych wynikających ze zwiększenia podmiotów opodatkowanych na terenie Gminy.