Jaki jest Szczecin? Sprawdź Raport o Stanie Gminy

Jaki jest Szczecin? Sprawdź  Raport o Stanie Gminy

Ma 137 stron, zawiera mnóstwo konkretnych danych i ciekawostek na temat naszego miasta. Opracowanie dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonowania Gminy Miasta Szczecin w 2018 roku jest już dostępne w Internecie.

Z Raportu wynika, że wyróżnikiem Szczecina na tle innych polskich miast jest wyjątkowa aktywność gospodarcza mieszkańców mierzona liczbą podmiotów gospodarczych. Na 10 000 mieszkańców przypada bowiem 1 700 firm. Łącznie w 2018 r. w Szczecinie działało 69 055 podmiotów gospodarczych, a charakterystyczne w skali całego kraju jest znaczne zróżnicowanie przedsiębiorstw ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczecinie spadła do najniższego poziomu po transformacji ustrojowej i wynosi 2,5%. Zjawisko to było charakterystyczne także dla innych największych miast Polski, niemniej w Szczecinie spadek bezrobocia był wyjątkowo dynamiczny.

Najwyższą pozycją pod względem wielkości w budżecie Miasta w 2018r. były udziały w podatkach PIT i CIT. Wpływy do miejskiej kasy z tego tytułu wyniosły 621,8 mln zł i były o 66,4 mln zł większe w porównaniu do 2017 roku.

Więcej informacji dotyczących finansów, budżetu i inwestycji prowadzonych w Szczecinie znajdą Państwo w Raporcie o Stanie Gminy, który dostępny jest tutaj: http://bip.um.szczecin.pl/files/BB00D20EDC7044459554EC330156FBA9/RAPORT%20O%20STANIE%20GMS%20ZA%202018%20R..pdf

Zachęcamy do lektury.