Kontynuacja i rozszerzenie programu „Dom dla Absolwenta”

Absolwenci kolejnych specjalności mogą ubiegać się o mieszkanie w ramach „Domu dla Absolwenta”. Do informatyków dołączyli także filolodzy, ekonomiści, fizycy, biotechnolodzy oraz specjaliści związani z branżą morską. Właśnie ruszyła kampania promocyjna programu, którą organizuje Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.  

„Dom dla Absolwenta” to jeden z elementów programu Miasta promującego Szczecin jako atrakcyjnego miejsca do nauki, pracy i zamieszkania. Jest on realizowany przy udziale Szczecińskiego TBS. Zakłada wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowych i wykończonych "pod klucz" mieszkań absolwentom najbardziej poszukiwanych specjalności oraz osobom zatrudnionym na terenie Szczecina w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

- W naszym mieście mamy coraz więcej interesujących miejsc pracy. Chcemy, by młodzież myśląc o swojej karierze zawodowej, rozważała związanie swojej przyszłości właśnie ze Szczecinem. Program „Dom dla absolwenta” ma im pomóc w decyzji
o pozostaniu w mieście po skończonych studiach i jednocześnie ułatwić start – mówi Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina.

W ramach programu absolwent lub osoba zatrudniona w Szczecinie otrzyma wsparcie polegające na pokryciu przez Miasto połowy wkładu własnego (czyli ok. 25 tys. zł) wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Drugą część wpłaci pracodawca lub sam absolwent. Umowy najmu Szczecińskie TBS zawrze na 3 lata z możliwością przedłużenia.

Program daje najemcy pewne zakwaterowanie, wolne od zobowiązań kredytowych i bez ryzyka nagłego wypowiedzenia umowy. Najmujący mieszkanie będzie mógł traktować je jak swoje, ale jeśli zdecyduje, że nie chce dalej przedłużać najmu – zostanie mu zwrócony jego wkład własny. – wyjaśnia Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS.

Kilkadziesiąt nowoczesnych lokali, które zostaną przekazane absolwentom znajdują się w nowych i zmodernizowanych budynkach Aktualnie dostępne są 34 mieszkania: 32 na Osiedlu mieszkaniowym „Sienno” położonym przy ul. Pelikana, Flaminga i Łącznej (przy granicy Żelechowej i Warszewa) oraz 2 w budynkach w Śródmieściu przy ul. Chodkiewicza 9.

Program ruszył rok temu. Do tej chwili Szczecińskie TBS zawarło umowy na 12 lokali, w których zamieszkało 19 młodych ludzi. Początkowo beneficjentami byli absolwenci kierunków informatycznych. W tym roku grupa odbiorców została rozszerzona o kolejne zawody i specjalności. O najem lokalu może się̨ ubiegać́ osoba, która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia w wyszczególnionym zawodzie, jest zatrudniona lub ma ofertę zatrudnienia przez przedsiębiorcę̨ na terenie Szczecina w danym zawodzie,. Musi spełniać też odpowiednie kryteria dochodowe oraz złożyć oświadczenie, że opłaca lub będzie opłacać podatek dochodowy w Szczecinie. Ważnym kryterium jest wiek – najemca nie może mieć skończonych 30 lat. Nabór trwa do wyczerpania puli lokali przeznaczonych do programu. Wnioski należy składać w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 w Szczecinie. Więcej informacji w regulaminie na stronie www.domabsolwenta.szczecin.pl.

Program promuje kampania outdoorowa i internetowa skierowana do młodych ludzi mieszkających w Szczecinie, Koszalinie, Pile, Gorzowie i Wałczu – w Szczecinie zawisło osiem bilbordów, natomiast w komunikacji miejskiej, monitorze LED przy Kaskadzie, oraz w serwisach gs24.pl, wszczecinie.pl, gratka.pl, w mediach społecznościowych (na Facebooku i Instagramie) pojawiły się banery reklamowe. „Dom dla absolwenta” będzie także promowany podczas targów pracy oraz na uczelniach wyższych (stoisko informacyjne).

Organizacją kampanii promocyjnej zajęła się Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.