Lokalny Pakiet dla gospodarki

Lokalny Pakiet dla gospodarki

 

Szanowny Przedsiębiorco!

mając na względzie negatywny wpływ obecnej sytuacja w Państwie na prowadzoną przez Was działalność, Gmina Miasto Szczecin, przygotowała plan pomocy, dedykowany lokalnym przedsiębiorcom. Gotowe są już procedury odraczania czynszów i podatków. Ponadto zapadła decyzja o dokapitalizowaniu funduszu pożyczkowego dla najmniejszych firm. Propozycje zawarte w lokalnym pakiecie dla gospodarki obejmują min.:

 

Podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy, którzy mają kłopot z płynnością finansową mogą wystąpić o odroczenie płatności podatku od nieruchomości. Termin zostanie wydłużony w każdym uzasadnionym przypadku. Jeśli w wyznaczonym czasie sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal nie będzie zadowalająca, będzie mógł, w drodze indywidualnego wniosku, po uzasadnieniu braku możliwości opłacenia podatku i opłaty prolongacyjnej, wystąpić o kolejną ulgę.

 

 

Opłata za czynsz

Każdy kto czuje się dotknięty przez kryzys może złożyć wniosek do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych o odroczenie płatności. Złożenie wniosku - nawet przy nieopłacanym czynszu - daje możliwość nienaliczania karnych odsetek (począwszy od dnia 16 marca). Cała procedura w zakresie umorzenia, rozłożenia na raty itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami, które wymagają całego szeregu innych dokumentów, zostanie przeprowadzona  po ustaniu sytuacji kryzysowej.

Kluczowe jest to, aby złożyć wniosek, bo od momentu złożenia wniosku odsetki nie będą naliczane. Wnioski można składać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, przesyłając je na adres ZBiLK lub przez platformę ePUAP.

 

Fundusz pożyczkowy

10 mln zł zostanie przekazanych z budżetu Miasta (m.in.: z oszczędności i rezerwy finansowej na regaty TSR 2021) na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego. Środki te będą mogły być przeznaczone np. na pożyczki dla przedsiębiorców i najmniejszych firm.

 

Bony upominkowe

Plan pomocowy zakłada także stworzenie specjalnych bonów upominkowych, które szczecinianie będą mogli wykupywać, aby pomóc przetrwać w tym trudnym momencie ulubionym lokalnym firmom. Przekazane w ten sposób pieniądze w przyszłości będą mogli "odebrać" w formie usług lub produktów.

 

Tym samym wszystkim Państwu życzymy zdrowia i szybkiego powrotu do pełnej aktywności gospodarczej.

Przydatne linki tutaj:

  • https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/koronawirus/wsparcie-dla-lokalnych-przedsiebiorcow
  • https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51000.asp

 

Do szybkiego zobaczenia

Zespół Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.