Nabór wniosków Prezydenta Miasta Szczecin o stypendia trwa!

Nabór wniosków Prezydenta Miasta Szczecin o stypendia trwa!

W Szczecinie najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia Prezydenta Miasta rokrocznie od 10 lat!

O stypendium Prezydenta Miasta Szczecin mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr VIII/1250/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów (zm. Uchwała Nr IX/278/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 roku). 

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
https://www.stypendia.szczecin.eu  

oraz na profilu FB Akademicki Szczecin:
https://www.facebook.com/akademicki.szczecin

Nawet 30 tys. złotych do zdobycia! Aplikację można składać do 10 marca do godziny 15.00 w Urzędzie Miasta w Biurze Prezydenta Miasta, pl. Armii Krajowej 1 (I piętro, pokój 168).

Wniosek dostępny na:  
 
https://stypendia.szczecin.eu/dokumenty.html