Pierwszy inwestor w specjalnej strefie ekonomicznej w Dunikowie

W wyniku zakończenia procedury przetargów łącznych mających na celu ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Euro-Park Mielec, decyzją Zarządu ARP S.A. z dnia 30 marca 2017 r. zostały udzielone zezwolenia dla dwóch firm: Jan Hybiak – kamieniarstwo Export-Import i Specbud Sp. z o.o. Sp. k.
Do dnia 13 kwietnia 2017 r. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Szczecin SSE Euro-Park Mielec otrzymało łącznie 4 inwestorów: 3 firmy w rejonie Trzebusza (branża spożywcza, okrętowa i drzewna) i 1 firma w rejonie Dunikowa (branża kamieniarska).
Zaawansowane rozmowy prowadzone są jeszcze z kolejnymi inwestorami, na których wniosek zostały wszczęte procedury przygotowania dwóch terenów inwestycyjnych do przetargu.