Powstaje Szczecin Automotive HUB

Powstaje Szczecin Automotive HUB

brightONE, mający w siedzibę w Szczecinie lider branży IT, nawiązuje ścisłą współpracę z czołowym dostawcą rozwiązań dla producentów samochodów - grupą P3. Wraz z szczecińskimi uczelniami, zbuduje centrum kompetencyjne Szczecin Automotive Hub. Studenci i kadra akademicka ZUT, przy wsparciu Miasta Szczecin uzyskają możliwość transferu wiedzy i technologii. 

W Szczecinie od wielu lat rozwija się biznes związany z dostarczaniem oprogramowania nowoczesnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, setki programistów i inżynierów rozwijających tego typu rozwiązania. Dziś udało się wykonać kolejny, milowy krok w przybliżeniu Szczecina do czołowych ośrodków dostarczających technologię jutra dla tej branży.

Podpisanie umowy Joint Venture pomiędzy P3 Systems GmbH a infinIT GmbH (właściciel szczecińskiej spółki brightONE)

Właściciel szczecińskiego brightONE, niemiecka spółka infinIT GmbH w dniu wczorajszym podpisała umowę spółki joint venture z należącą do grupy P3 spółką P3 Systems GmbH. W gronie osób biorących udział w tym procesie obecny był Zarząd brightONE, który zaprezentował w Szczecinie szczegóły przedsięwzięcia.

Partnerstwo grup P3 i InfinIT zmienia dotychczasowe ramy rynku dostawców rozwiązań automotive IT, lokując brightONE w elitarnym gronie bezpośrednich dostawców usług dla największych marek samochodowych. 

„Przed nami ekscytujące przedsięwzięcie. To co jeszcze kilka lat temu było zarezerwowane dla kilku, kilkunastu podmiotów, dziś staje się udziałem naszej spółki. Zyskujemy okazję do bezpośredniej współpracy z praktycznie każdą licząca się marką samochodową, trafiamy do motoryzacyjnej ekstraklasy. To wymaga dużej mobilizacji nie tylko naszej spółki ale i najbliższego jej otoczenia” – zaznacza Jakub Borowczyk, Dyrektor Zarządzający firmy brightONE.

Wyzwanie biznesowe tej skali wymaga dużego zaplecza w postaci kadry posiadającej praktyczną i co nie mniej ważne, aktualną wiedzę. Dlatego też nawiązano porozumienie między szczecińskim biznesem a władzami miasta oraz uczelni, które zakłada zintensyfikowanie współpracy i transferu wiedzy między ośrodkami naukowymi oraz laboratoriami obu firm.

Nawiązanie współpracy i podpisania listu intencyjnego pomiędzy Miastem Szczecin, wydziałami WE i WI ZUT oraz dwoma ww. spółkami branży automotive IT (Polska i Niemcy). 

Współpraca dotyczyć będzie wymiany wiedzy i kompetencji między uczelniami a biznesem. To międzynarodowa inicjatywa mająca na celu uatrakcyjnić ofertę akademicką i rynek pracy za pomocą wspólnych programów wymiany z udziałem studentów oraz kadry szczecińskich uczelni oraz biznesu w Polsce i Niemczech.

„Konieczność współpracy naszego środowiska z biznesem jest oczywista. Dziś nabiera ona jeszcze praktyczniejszego wymiaru, i to cieszy szczególnie. Obecność naszych studentów w Stuttgarcie czy Inglostadt, na stażach w bezpośrednim otoczeniu fabryk największych marek oczywiście czyni ten program szczególnie atrakcyjnym” - ocenia Krzysztof Okarma, Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT

Programy stażowe to pierwszy, ale nie jedyny element budowania budowy centrum kompetencji – Szczecin Automotive Hub.

Warto także wspomnieć, iż oprócz programów stażowych, intensywnie przygotowujemy absolutnie najnowocześniejsze formy nauczania, praktykowane w największych ośrodkach europejskich, studia dualne – dodaje Jerzy Pejaś, Dziekan Wydziału Informatyki ZUT. 

Strony porozumienia podkreślają konieczność ewolucji  sposobu nauczania i tworzenia zmian już na poziomie szkół średnich. Wszystkim członkom porozumienia zależy na stworzeniu w Szczecinie atrakcyjnego miejsca do nauki, studiowania i zdobywania praktycznych kompetencji, które pozwolą zbudować podstawy dla Szczecińskiego Automotiv HUB. Potwierdził to Prezydent Szczecina:

„Szczecin to miasto nowoczesnych specjalizacji. Chcemy aby dzisiejsi uczniowie, studenci właśnie w naszym mieście znaleźli fascynującą pracę, dlatego bez wahania zaangażowaliśmy się w ten projekt, również finansowo, wspierając zdobywanie praktycznej wiedzy i doświadczeń w szczecińskich i niemieckich laboratoriach. Oczywiście liczymy na to, że zostanie ona wykorzystane do budowania silnej kadry tutejszych ekspertów tej branży” - podsumował Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina.

Szczecin już dzisiaj jest jednym z kluczowych ośrodków dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań dla współczesnych aut. Dzięki inicjatywie brightONE, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Miasta Szczecin i niemieckiej grupy P3 branża zyskuje na sile tworząc praktyczną przestrzeń do współpracy. Docenił to Dyrektor Zarządzający P3 Systems:

„Współpraca z naszymi szczecińskimi partnerami nie jest przypadkowa. To nie tylko 10 lat doświadczenia w budowaniu software’u, to także silny, europejski region z jego stolicą, w której spotkaliśmy środowisko, które chce ze sobą współpracować. To doskonale zaplecze do zbudowania biznesu, które da w ciągu najbliższych 2 lat przynamniej 100 miejsc pracy i wesprze dzisiejszą, doświadczoną kadrę naszych spółek” – podkreślił Sebastian Keller, Dyrektor Zarządzający P3 Systems GmbH.

Grupa P3 świadczy usługi inżynieryjne, konsultingu oraz zarządzania zaawansowanymi projektami technologicznymi dla wielu branż, w tym motoryzacyjnej, lotniczej, telekomunikacyjnej i sektora publicznego. Jest liderem dostawców rozwiązań w obszarach samochodowych systemów inforozrywki , „connected car”, e-mobilności, systemów asysty dla kierowcy/ autonomicznej jazdy, dla wszystkich czołowych producentów samochodowych. Bezpośrednio wspiera produkcje m.in. takich marek jak Audi, BMW, Renault, Ford, Volkswagen, Daimler, czy Toyota. Istniejąca od 1996 roku grupa, zatrudnia w 15 krajach całego świata blisko 4 tysiące pracowników, z czego 75% to inżynierowie. Generuje przychód 360 mln EUR. 

brightONE to ekspert w zakresie technologii Automotive IT. Specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla szeroko pojętej branży motoryzacyjnej – od producentów samochodów i samolotów po zaawansowany sprzęt sportowy. Z rozwiązań powstających w Szczecinie korzystają kierowcy najpopularniejszych marek samochodowych na świecie, piloci śmigłowców ratunkowych czy piłkarze i trenerzy najlepszych klubów z Ligii Mistrzów. Blisko 4 mln samochodów na całym świecie porusza się, korzystając z oprogramowania stworzonego przez inżynierów brightONE. Zespół liczący dziś 250 osób pracuje w dwóch centrach kompetencji ulokowanych we Wrocławiu i Szczecinie (siedziba spółki).

Spółka prowadzi realną współpracę i wymianę wiedzy z kadrą akademicką. Posiada stałą ofertę staży dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Niemal każdego tygodnia w laboratoriach firmy, przyszli inżynierównie mają okazję zapoznać się z technologią i metodyką pracy przy innowacyjnych rozwiązaniach