Prezydent Miasta Szczecin przyznaje Nagrody za najlepszą pracę naukową!

Prezydent Miasta Szczecin przyznaje Nagrody za najlepszą pracę naukową!

W Szczecinie najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia Prezydenta Miasta Szczecin rokrocznie od 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które pozytywnie wpływają na rozwój Szczecina i regionu.

Celem inicjatywy jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności:

- wyłonienie takich prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta,

- promowanie oryginalnych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na ożywienie regionu,

- inspirowanie młodych i kreatywnych osób, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na rozwój miasta.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę: www.stypendia.szczecin.eu