Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 04/2019

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 04/2019

Wynik postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 04/2019 

 

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. występując w roli zamawiającego, informuje niniejszym o wyborze wykonawcy przedmiotu zamówienia tj.  zaprojektowania i wykonania serwisu internetowego przeznaczonego do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin wraz z obsługą techniczną w okresie 12 miesięcy od dnia faktycznego udostepnienia serwisu użytkownikom.

W wyniku prowadzonego postępowania do dnia 30.08.2019 r. wpłynęło 12 ofert, z których 6 spełniało warunki udziału w postępowaniu. Największą liczbę punktów uzyskała firma Stettiner Daniel Czapiewski, która przedstawiła ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem

Zespół

Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.,