Rusza Business Cafe - cykl spotkań ze zwycięzcami Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin 2017

Rusza Business Cafe - cykl spotkań ze zwycięzcami Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin 2017

Jako pierwszy o swoich doświadczeniach i recepcie na sukces opowie pan Jan Stasiak, prezes firmy Fast Terminals sp. z o.o, która zdobyła Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin 2017 w kategorii "Gospodarka Morska i logistyka". Zapraszamy 11 kwietnia, godz. 10 do Technoparku Pomerania. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej 301-302 na III p., w budynku F1. 

Celem Nagrody jest promowanie wyróżniających się firm z naszego miasta, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych, wybitnych osiągnięć innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej. Kandydatami do Nagrody Gospodarczej mogły zostać firmy, mające swoje siedziby lub oddziały na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

Kandydatów nominowało pięć zespołów branżowych (ds. budowlanych i rozwoju przestrzennego, ds. usług nowoczesnych, gospodarki morskiej i logistyki, ds. innowacji i badań oraz ds. handlu i rzemiosła) Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina, która ma  funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Spośród wszystkich kandydatów, laureatów wybrała Kapituła w składzie: Prezydent Miasta Szczecin, przewodniczący każdego z zespołów branżowych oraz członkowie Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina, która ma  funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta. 

Zespół ds. gospodarki morskiej i logistyki tak argumentował nominację Fast Terminals: "to rzetelny, sprawny organizacyjnie terminal przeładunkowy w porcie. Firma od 1992 roku zorganizowała i obsługuje regularne połączenia żeglugowe z portami Anglii i Irlandii Północnej. W tym roku oddała do użytku nowoczesny, w pełni zautomatyzowany terminal przeładunkowy dla ładunków masowych. Wartość inwestycji (w całości środki własne) przekracza kwotę 3 mln euro." 

Zapraszamy!