Ubiegaj się o certyfikat „Zrobione w Szczecinie”

Ubiegaj się o certyfikat „Zrobione w Szczecinie”

Tylko do 30 czerwca trwa nabór wniosków o przyznanie marki „Zrobione w Szczecinie”. To marka przyznawanaprzez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek Miasta. W tym roku o certyfikat mogą ubiegać się nie tylko firmy posiadające siedzibę w Szczecinie, ale również te z miejscowości należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Celem marki jest wzmacnianie szczecińskiej tożsamości i lokalnego patriotyzmu, budowanie pozytywnego wizerunku miasta, promowanie produktów i usług oferowanych w mieście oraz szczecińskich przedsiębiorców i instytucji. 

Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą z przyznania marki będzie możliwość udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz możliwość zamieszczania logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie marki jest złożenie wniosku w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej pod adresem ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”. Wnioski można składać do 30 czerwca tego roku.  

Jak się ubiegać o certyfikat? 

O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty z siedzibą w Szczecinie oraz z miejscowości należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty lub usługi znajdują się na rynku przez co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem. 

O markę można się ubiegać w dwóch kategoriach, może to być produkt lub usługa. Marka przyznawana będzie raz w roku, dla dziesięciu produktów lub usług w dwóch kategoriach łącznie. Do tej pory w pierwszej i drugiej edycji udział wzięło 100 podmiotów, z których aż 39 otrzymało certyfikat marki.

Więcej informacji oraz wzór wniosku o przyznanie marki można znaleźć tu: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50701.asp oraz pod numerem telefonu: 91 333 97 67.