Wysokie ratingi Szczecina utrzymane

Wysokie ratingi Szczecina utrzymane

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi naszego miasta dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”. Ich perspektywa  jest stabilna. Szczecin znalazł się w wąskim gronie największych polskich miast ocenionych tak wysoko.

Agencja Fitch Ratings potwierdziła także krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej (IDR) na poziomie „F2”, krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA+(pol)” z perspektywą stabilną oraz krajowy rating krótkoterminowy na poziomie „F1+(pol)”.

Na przedstawione ratingi znacząco wpłynęło to, że w ciągu ostatnich lat dochody miasta nieustannie rosły, nawet w okresach spowolnienia gospodarczego. Dodatkowo poziom PKB na mieszkańca kształtował się powyżej średniej krajowej. Z kolei stopa bezrobocia była niższa średnia krajowa.

Szczecin charakteryzują stabilne źródła dochodów. Fitch zwraca uwagę na dobre zarządzanie finansowe oraz stale podejmowane działania w zakresie racjonalizacji wydatków operacyjnych. W latach 2014-2018 wydatki operacyjne Szczecina wzrastały w tempie zbliżonym do tempa wzrostu dochodów operacyjnych. Ponadto w latach 2015-2018 środki na rachunkach miasta były wysokie i na koniec poszczególnych lat wynosiły średnio 270 mln zł. Pod tym względem Szczecin wyróżnia się na tle innych ocenianych polskich miast.

Materiały do pobrania
fitch_miasto_szczecin.pdf