Zapytanie ofertowe 04/2019

Zapytanie ofertowe 04/2019

 

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. występując w roli zamawiającego,  ogłasza nabór ofert na realizację zamówienia pod nazwą zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego przeznaczonego do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin wraz z obsługą techniczną w okresie 12 miesięcy od dnia faktycznego udostepnienia serwisu użytkownikom.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagania podmiotowe i  przedmiotowe dotyczące niniejszego zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach. Oferty przygotowane wg. Załączonego wzoru wraz z pozostałymi załącznikami, należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem
w siedzibie Zamawiającego na adres Zamawiającego wskazany poniżej:


Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.,

ul. Niemierzyńska 17A, pokój 202A

71-441 Szczecin
 

Termin składania ofert: 30 sierpnia do godziny 16.00

CPV – 72413000-8 - usługi w zakresie projektowania stron WWW,

CPV – 72243000-0 - usługi programowania,

CPV – 72267000-4 - usługi w zakresie serwisowania oprogramowania,

CPV – 72415000-2 - usługi hostingowe.