Zapytanie ofertowe nr 01/2018 - fotografie wizerunkowe Szczecina!

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 - fotografie wizerunkowe Szczecina!

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest wykonanie zdjęć wizerunkowych wybranych miejsc w Szczecinie.

Szczegółowa treść Zapytania ofertowego wraz projektem Umowy z Wykonawcą zawarta jest w załączonych dokumentach:

- Zapytanie ofertowe nr 01/2018

- Umowa wzór

Kompletne oferty należy przedstawiać do dnia 19 stycznia 2018 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@arms-szczecin.eu.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Panią Jolantą Buczek pod numerem telefonu: 91 333 97 71 lub drogą mailową: j.buczek@arms-szczecin.eu.