Zapytanie ofertowe nr 01/2018 - roztrzygnięto!

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 - roztrzygnięto!

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. informuje, iż postępowaniu ofertowym nr 01/2018 dotyczącym wykonania profesjonalnych fotografii wizerunkowych wybranych miejsc w Szczecinie, wyłoniła Wykonawcę usługi, firmę ARTGRAFHIC MULTIMEDIA Artur Kalinowski, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza  46 lok. 43a, 15-004 Białystok.

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.