ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/02/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/02/2018

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert cenowy na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście prawa unijnego oraz krajowego oraz obowiązującej u Zamawiającego dokumentacji ochrony danych osobowych. Oferty należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niemierzyńskiej 17a, 71-441 w Szczecinie lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@arms-szczecin.eu. W temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta na usługę szkoleniową”

Szczegółowy opis zamówienia wraz z formularzem ofertowym jest dostępny w materiałach do pobrania.

 

Z wyrazami szacunku

Zespół Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.