ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/03/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/03/2018

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. zaprasza  do składania ofert cenowych na wynajem powierzchni konferencyjno-wystawienniczej wraz z usługą cateringową w celu organizacji wydarzenia „Biznesowy Event Morski” w terminie 19 czerwca 2018 r.

Kod CPV: 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie.

Kod CPV 55312000-0 Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie

Podpisane oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 01.02.2018 r., lub mailowo na adres sekretariat@arms-szczecin.eu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym do pobrania.

Z wyrazami szacunku

Zespół ARMS Sp. z o.o.