Zapytanie ofertowe nr ZO/15/2017/RPOWZ - roztrzygnięcie

Zapytanie ofertowe nr ZO/15/2017/RPOWZ - roztrzygnięcie

W związku z realizacją Projektu nr RPZP.01.15.00-32-0009/16 dotyczącego „Organizacji wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywy wspierającej rozwój sektora technologii informatycznych w regionie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działania 1.15 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. wyłoniła Wykonawcę usługi na przygotowanie i produkcję prezentacji multimedialnej, będącej elementem kampanii reklamowej, promującej wydarzenie, tj. 24FPS Piotr Krężel, z siedzibą przy ul. Jagiełły 12/6a, 70-260 Szczecin.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.