Zapytanie ofertowe ZO/08/2019 - rozstrzygnięcie

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr ZO/08/2019, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma EACTIVE wiemy jak Sp. z o.o. Sp. k. NIP: 8961547353. Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

Z poważaniem

Zespół Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.