HORTYŃSKI Zakład Usług Elektrycznych Michał Hortyński

Firma HORTYŃSKI działa na rynku od 1996 roku, zajmując się kompleksowym wykonawstwem instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Firma posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje pozwalające naprowadzenie dużych inwestycji.

Oferta Przedsiębiorstwa obejmuje następujące prace:

 • instalacje elektryczne budownictwa mieszkaniowego;
 • instalacje elektroenergetyczne zakładów  przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, banków, szkół, hal sportowych, supermarketów 
  i obiektów użyteczności publicznej;
 • zasilanie elektroenergetyczne, instalacje sterowania i automatyki;
 • linie kablowe wszelkiego typu;
 • stacje transformatorowe napowietrzne, wnętrzowe i kontenerowe;
 • oświetlenie zewnętrzne ulic, placów i dróg;
 • systemy instalacji niskoprądowych np.:
  • instalacje sieci logicznych;
  • telewizyjne i telefoniczne;
  • kontroli dostępu;
  • alarmowe;
  • detekcji gazów;
  • multimedialne systemy audiowizualne;
  • SAP (sygnalizacja alarmu pożaru);
  • DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy);
  • CCTV (telewizja przemysłowa).

Firma dysponuje szeregiem referencji co poświadcza wysoka jakość świadczonych usług.

Kredyt uzyskany dzięki wsparciu Funduszu przyczynia się do poprawy kondycji finansowej Przedsiębiorstwa umożliwiając dalsze poszerzanie oferty Firmy, co wiąże się ze wzrostem przychodów oraz dalszego aktywnego rozwoju Przedsiębiorstwa.