Przedsiębiorstwo Budowlane "POLDECO" S.C.

Przedsiębiorstwo budowlane POLDECO powstało w lutym 2000 roku. Działalność skupia się na świadczeniu usług ogólnobudowlanych w zakresie: remontów i modernizacji obiektów użyteczności publicznej i szkolnictwa, budownictwa jednorodzinnego oraz obiektów użyteczności publicznej "pod klucz". Oferta przedsiębiorstwa skierowana jest zarówno do osób fizycznych (oferta handlowa), jak i do instytucji użyteczności publicznej - usługi budowlane.

Kredyt uzyskany przy wykorzystaniu poręczenia Funduszu w ramach Inicjatywy Jeremie pozwolił na realizację celów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstwa, w tym m.in. na rozwój kwalifikacji pracowników, wzmocnienie jakości oferowanych usług oraz pozytywnie wpłynął na sytuację Przedsiębiorstwa na rynku pod względem jej konkurencyjności.