Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "LECHBUD" Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe "Lechbud" sp. z o.o. powstało w 1990 roku. Od początku działalności Spółka zajmuje się budową mieszkań przede wszystkim na Prawobrzeżu Szczecina. Osiedle Bukowe, Nad Rudzianką, Majowe, Zdroje, Słoneczne - na każdym z tych osiedli były place budów prowadzone przez Przedsiębiorstwo. Prace wykonywane były przede wszystkim dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb", jak również dla Spółdzielni "Kolejarz", Spółdzielni "Politechnik", STBS Szczecin, a także docieplenia dla Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2009 roku przekazano do użytku budynek (ul. Szybowcowa), który wybudowany został przez Lechbud Sp. z o.o. jako developera. 
Przedsiębiorstwo w konsorcjum z innym szczecińską firmą zrealizowało takie przedsięwzięcie jak "Szczeciński Monciak".

Kredyt uzyskany przy wykorzystaniu poręczenia kredytowego w ramach Inicjatywy Jeremie pozwolił m.in. na realizację celów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstwa, w tym m.in. na podwyższenie kwalifikacji w zakresie prowadzenia robót w procesie FIDIC. Ponadto pozytywnie wpłynął na sytuację Przedsiębiorstwa na rynku pod względem jej konkurencyjności, a także pozwolił na poprawę jakości wytwarzanych produktów.