ROSTIMA - Wycena Nieruchomości, Grzegorz Rosowski

Przedsiębiorstwo świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń a także w zakresie doradztwa majątkowego dla potrzeb osób prywatnych, prawnych, banków, sądów oraz jednostek administracji publicznej.

Zakres wykonywanych usług obejmuje wyceny:

 • ruchomości (środków trwałych);
 • nieruchomości gruntowych;
 • komercyjnych;
 • przemysłowych;
 • mieszkalnych;
 • służebności przesyłu/drogowych;
 • nieruchomości rolnych i leśnych;
 • zabytkowych (zespołów pałacowo-parkowych);
 • kopalin wydobywanych metodą odkrywkową;
 • nakładów poniesionych na nieruchomości;
 • stawów hodowlanych.

W ramach działalności doradczej Firma świadczy usługi w zakresie użytkowania wieczystego, opłat adiacenckich, opłaty planistycznej, wywłaszczania nieruchomości oraz służebności.

Przedsiębiorstwo od początku swojej działalności uważnie śledzi potrzeby swoich klientów, co poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań i podnoszenie jakości świadczonych usług przyczynia się do wzrostu zadowolenia klientów oraz stabilizowania pozycji Firmy na rynku.

Wsparcie funduszu w ramach inicjatywy Jeremie pozytywnie wpływa na dalszy rozwój Przedsiębiorstwa, poprzez umożliwienie dotarcia do szerszego grona klientów oraz podnoszenie jakości świadczonych usług.