Karta Młodego Przedsiębiorcy – Szczecińska Karta Start-Upa

Szczecińska Karta Start-Upa jest programem, który został zainicjowany przez  Spółkę Fundusz w oparciu o koncepcję wynikającą z założeń Programów Strategicznych przyjętych przez Władze Miasta Szczecin.

STRATEGIA

Przedmiotowy program stanowi odpowiedź na wszelkiego rodzaju wątpliwości i obawy szczecinian, którzy pozostają z zamiarem wdrożenia własnego, często nowatorskiego pomysłu. Odbiorcą projektu może być także przedsiębiorca dopiero rozpoczynający swoją działalność i obawiający się marginalizacji oraz wykluczenia gospodarczego.

ODBIORCY

Koncepcja programu, stanowiąc swoistą strategię efektywnego umacniania postaw przedsiębiorczości wśród szczecinian, będzie opierała się na dwóch głównych filarach strategicznych. Każdy z nich, będzie odnosił się do oddzielnej grupy odbiorców, wyselekcjonowanych według statusu zatrudnienia i aktywności gospodarczej. Jednakże z uwagi na swoistą dwuetapowość programu, każdy uczestnik zakwalifikowany do wydzielonej grupy, zmieniając swój status gospodarczy i społeczny będzie automatycznie przenoszony do etapu programu odpowiadającego jego obecnej sytuacji.

PARTNERZY

Założenia programu opierają się na dobrowolnej inicjatywie przedsiębiorców o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku gospodarczym. Bez tych podmiotów istota i celowość funkcjonowania przedmiotowego programu stałyby pod dużym znakiem zapytania. Z tego też względu bardzo ważny jest właściwy dobór potencjalnych partnerów oraz przekonanie ich o istocie i korzyściach płynących z uczestnictwa w programie.

CEL

Corocznie beneficjentami Karty Młodego Przedsiębiorcy powinno być kilkuset młodych  ludzi rozpoczynających lub prowadzących własne firmy. Tym samym, z uwagi na to, iż sektor MŚP odgrywa dominującą rolę w procesie tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce, budowanie odpowiednich postaw i warunków dla podejmowania i prowadzenia samodzielnej aktywności będzie sprzyjać rozwojowi gospodarczemu miasta. Jednocześnie wsparcie mieszkańców Szczecina we wdrażaniu ich innowacyjnych i nowatorskich pomysłów, przyczynić się może do wejścia ich firm na rynek krajowy oraz międzynarodowy, a co za tym idzie także do umocnienia pozycji Miasta Szczecin na arenie Międzynarodowej.