O Agencji

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. powstała poprzez przekształcenie dawnego „Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina” Sp. z o.o. powstałego w 2002 roku z inicjatywy Gminy Miasto Szczecin. 

Fundusz udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów/pożyczek zaciąganych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych lub/i prowadzących działalność na terenie Szczecina oraz w gminach bezpośrednio graniczących z Gminą Miasto Szczecin (Dobra Szczecińska, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo – szczegółowa lista miejscowości do pobrania w „Poręczenia kredytów/pożyczek”).

Dodatkowo zajmuje się także wspieraniem merytorycznym Przedsiębiorców oraz Inwestorów działających w regionie. Oferuje także różnego grunty położone w różnych częściach Gminy Miasto Szczecin.

Cele

Celem działalności Funduszu jest stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta poprzez ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

W ocenie banków udzielenie kredytów mikro, małym i średnim przedsiębiorcom o charakterystycznych cechach takich jak np. niski kapitał własny, brak majątku mogącego stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu, brak historii kredytowej wiąże się z dużym ryzykiem.

W celu jego zminimalizowania banki żądają dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu, których kredytobiorcy często nie są w stanie przedstawić. W konsekwencji prowadzi to do odmowy udzielenia finansowania przez bank.

Istotną rolę odgrywać może fundusz poręczeń, który poprzez udostępnianie dodatkowego zabezpieczenia, jakim jest udzielane poręczenie, przejmuje na siebie część ryzyka związanego z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa, co w konsekwencji umożliwia zaciągnięcie kredytu przez podmiot gospodarczy i stwarza szansę na jego rozwój.

Dodatkowo Agencja oferuje wsparcie merytoryczne i doradcze w zakresie zarówno zakładania swojej firmy jak i środków pomocowych czy aplikowania o dotacje. Ponadto Agencja zajmuje się organizacją wydarzeń związanych z promowaniem lokalnej przedsiębiorczości.

Istotną rolę w działalności Spółki odrywa Strefa Inwestora dzięki której każdy inwestor, który zdecyduje się na współpracę może otrzymać rozmaite formy wsparcia, od przygotowania dedykowanej propozycji inwestorskiej, poprzez pomoc w realizacji procedur inwestycyjnych, organizację obsługi urzędniczej, ale także prowadzenie negocjacji czy obsługę procesu inwestycyjnego.

Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi
obecnie 64.536.500,00 zł i dzieli się
na 129.073 udziały o wartości
nominalnej 500,00 zł każdy. Kapitał
został w całości wniesiony przez
Gminę Miasto Szczecin.

Dane rejestrowe

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143609, NIP 851-28-04-183,REGON 812544042,

Zarząd

Marek Kubik

Prezes Zarządu
e-mail: m.kubik@arms-szczecin.eu

Kadra

Dział poręczeń

Barbara Loryś

Główny Specjalista ds. poręczeń
Tel. 91 333 97 67
kom.: 882 070 000
e-mail: b.lorys@arms-szczecin.eu

Agnieszka Marszałek

Specjalista ds. windykacji i wsparcia finansowego
Tel. 91 333 97 72
kom.: 664 012 324
e-mail: a.marszalek@arms-szczecin.eu

Karolina Rajewska

Główny Specjalista ds. instrumentów finansowych
Tel. 91 333 97 72
kom.: 664 012 324
e-mail: k.rajewska@arms-szczecin.eu

 

dział Promocji Gospodarczej

Kamila Marcinkiewicz

Specjalista ds. rozwoju i promocji Miasta
Tel. 91 333 97 71
e-mail: k.marcinkiewicz@arms-szczecin.eu

Jolanta Buczek

Specjalista ds. wsparcia i obsługi biznesu
Tel. 91 333 97 71
e-mail: j.buczek@arms-szczecin.eu

Ada Zielińska

Specjalista ds. pozyskiwania i obsługi inwestorów
Tel.: 91 333 97 70
Kom.: 664 012 324
e-mail: a.zielinska@arms-szczecin.eu

 

dział Nieruchomości

Edwina Król

Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
Tel. 91 333 97 67
kom.: 882 070 000
e-mail: e.krol@arms-szczecin.eu

Joanna Roznerska

Specjalista ds. koordynacji terenów inwestycyjnych
Tel. 91 333 97 67
kom: 882 070 000
​e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu