Poręczenia kredytów/pożyczek

BENEICJENT PORĘCZENIA

O poręczenia w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

KOSZTY PORĘCZENIA

    Zgodne z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat. 

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

  • Kredyty obrotowe
  • Pożyczki obrotowe
  • Kredyty inwestycyjne
  • Pożyczka inwestycyjne