W ramach oferty ze środków UE

Poręczenia kredytowe dla firm! Rozwijaj się dzięki Inicjatywie Jeremie

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) jest unijną inicjatywą zapoczątkowaną przez Komisję Europejską, Europejski Funduszu Inwestycyjny i Europejski Bank Inwestycyjny w Brukseli dnia 11 października 2005 roku.

Z danych Eurostatu wynika, że 99% przedsiębiorstw w UE to przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, czyli takie, które zatrudniają poniżej 250 pracowników, a ich obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR lub bilans roczny kształtuje się poniżej 43 milionów EUR. Z badań wynika także, że co najmniej 20% z tych przedsiębiorstw boryka się z problemem niedostatku kapitału na rozwój. Najczęściej sytuacja dotyczy firm na wczesnych etapach swojego rozwoju - określanych mianem 'seed' lub 'start-up' zainteresowanych pozyskiwaniem kapitału długoterminowego.

Podstawowe cele JEREMIE

Program ma na celu zwiększenie dostępności do funduszy na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Unii Europejskiej.

Pomoc dostępna w ramach JEREMIE nie ma formy bezpośredniego dofinansowania, lecz udzielana jest w ramach rynkowych instrumentów finansowych. Elementem wyróżniającym Inicjatywę w stosunku do tradycyjnych dotacji unijnych jest dostarczenie środków unijnych nie bezpośrednio do MŚP, lecz do pośredników finansowych.

Dlaczego JEREMIE nie ma charakteru bezzwrotnego?

Zwrotność środków zapewnia wystąpienie efektu rolowania, a więc wielokrotnego wykorzystania tych samych kapitałów do pomnażania wartości przedsiębiorstwa. W ten sposób efekt mnożnikowy przyniesie o wiele większe korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw niż system dotacji, gwarantując ciągłość i stabilność systemu wsparcia.

Więcej informacji:

http://www.jeremie.com.pl/zachodniopomorskie/
http://www.jeremie.com.pl/_mediaONas,media-o-inicjatywie-jeremie,wojewodztwo,zachodniopomorskie.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Jeremie_240310.aspx
http://www.bgk.com.pl/inicjatywa-jeremie-1

Fundusz zrealizował 4 projekty w ramach środków Jeremie na łączną kwotę reporęczeń ponad 26 mln zł. Obecnie możecie Państwo skorzystać z oferty Jeremie w ramach kolejnego projektu, na następujących zasadach:

 • finansowaniem w ramach poręczenia Jeremie mogą być objęte kredyty obrotowe przyczyniające się do rozwoju firmy,
 • kredyty inwestycyjne,
 • pożyczki na finansowanie działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia poręczenia:

 • kwota do 200.000,00 zł (istnieje możliwość łączenia ze środkami własnymi Funduszu),
 • okres do 66 miesięcy,
 • BRAK OPŁAT,
 • dla firm ze Szczecina bądź gmin ościennych – Police, Goleniów, Kobylanka, Stare Czarnowo, Gryfino, Kołbaskowo, Dobra (Szczecińska).

Poręczenia do 200 tys. zł procesowane są w ciągu około 2 dni roboczych od chwili uzyskania kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy.

Badanie Beneficjenta pod kątem kwalifikowalności może rozpocząć się już w chwili złożenia wniosku o udzielenie poręczenie/kredyt oraz pierwszych dokumentów złożonych do banku.

UWAGA: oferty Funduszu nie można łączyć z innymi środkami unijnymi.

Co można zyskać?

 • zwiększenie możliwości kredytowych – kwota finansowania, stopień pokrycia, ustanowienie alternatywnego zabezpieczenia do kredytu,
 • zerowe opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz za udzielenie poręczenia,
 • opracowanie dokumentów w trybie przyspieszonym,
 • doradztwo i pomoc przy wypełnieniu dokumentów.