W ramach środków własnych

Poręczenia w ramach środków własnych Funduszu do wysokości 70% wartości kredytu. Udzielane na okres kredytowania. 

Brak wykluczeń dot. celu finansowania czy branży, w jakiej działa przedsiębiorca. Kredyty poręczone przez Fundusz mogą być przeznaczone zarówno na refinansowanie wydatków jak i na zapłatę podatku VAT czy też spłatę zobowiązań w innych bankach. Pozostałe cele takie jak finansowanie bieżącej działalności, inwestycje itp. także mogą zostać zabezpieczone przy użyciu tych środków.

Poręczenie może stanowić alternatywę dla innych, rzeczowych zabezpieczeń, obniżyć koszty oprocentowania kredytu ze względu na zmniejszenie ryzyka transakcji bądź umożliwić zaciągnięcie zobowiązania Przedsiębiorcom, którym brakuje historii kredytowej.

WAŻNE: transakcje zabezpieczone częściowo w ramach gwarancji de minimis mogą być także dobezpieczone w ramach poręczenia Funduszu ze środków własnych.

Poręczenia w ramach środków własnych Funduszu są odpłatne, koszt jednostkowego poręczenia obliczany jest na podstawie oceny ryzyka i oceny ilościowo-jakościowej Klienta.
Czas opracowywania dokumentów do około 5 dni roboczych w przypadku kwoty do 150 tys. zł oraz około 10 dni roboczych w przypadku kwot między 150 tys. zł a 500 tys. zł.
Oferujemy pomoc Zespołu Ekspertów przy wypełnieniu dokumentów oraz doradztwo przy wyborze sposobu finansowania.