Akademicki Szczecin na ukraińskich targach edukacyjnych

Akademicki Szczecin na ukraińskich targach edukacyjnych

W dniach 15 – 19.11.br. szczecińskie uczelnie wyższe uczestniczyły w największych na Ukrainie targach edukacyjnych. Zorganizowane w Kijowie, Charkowie oraz Dnipro wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem ministra edukacji Ukrainy. W ciągu 4 dni targów stoisko „Study in Szczecin” odwiedziło łącznie ponad 1000 maturzystów zainteresowanych podjęciem nauki w Szczecinie.

Z raportu „Study in Poland - studenci zagraniczni w Polsce 2018” wynika, że w Polsce w roku akademickim 2017/18 studiowało ponad 37 tys. osób z Ukrainy, przy czym ponad 90% z nich na zasadach pełnej odpłatności za studia. Natomiast w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 w Szczecinie studiowało 552 Ukraińców.