ARMS nieczynna w Wigilię

ARMS nieczynna w Wigilię

Pracownicy Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej w Wigilię mają wolne. Prosimy o wzięcie tej informacji pod uwagę przy ewentualnym planowaniu kontaktu z ARMS.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy wyznaczenie dnia wolnego (24 grudnia br.) nastąpiło w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, tj. w sobotę 25 grudnia 2021 r.