I Edycja Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej

I Edycja Polsko-niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej już za nami! Dziękujemy za zaangażowanie zarówno  instytucji wspierających organizację wydarzenia jak i każdego kooperującego uczestnika! To dzięki Wam spotkanie było prawdziwą Kooperacją, która dla części zgromadzonych przyniosła zamierzony skutek już podczas jej trwania, a dla innych stała się podstawą do nawiązania cennych kontaktów handlowych i personalnych. Ponadto warto podkreślić, że niezastąpiony udział w przebiegu Eventu  mieli eksperci, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą wsparli merytoryczną stronę Giełdy.

Jeszcze raz dziękujemy !

Zespół Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.