Informacja

Informacja

Pan Krzysztof Nowak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 30 września 2015 roku.

Informujemy, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 września 2015 roku powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Marka Kubika.