Invest In Szczecin

Invest In Szczecin

Dobrze rozwinięta gospodarka lokalna to niewątpliwie jeden z ważniejszych elementów zrównoważanego rozwoju Gminy Miasto Szczecin. Mając na względzie przedmiotowy cel Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. jako spółka aktywnie wspierająca rozwój biznesu i przedsiębiorczości, wychodzi z inicjatywą odbudowy i umocnienia marki „Invest in Szczecin” w wymiarze gospodarczym! Nasz zespół, charakteryzujący się kreatywnością oraz pozytywną energią będzie realizował zadania, które pozwolą na skuteczną promocję istniejącego potencjału inwestycyjnego zarówno w kraju jak i za granicą. Chcemy aby nasz region stał się powszechnie znanym i cenionym ośrodkiem, którego atuty poza wysokim poziomem rozwoju gospodarczego, skupiają się także na szkolnictwie wyższym, turystyce, sporcie wodnym i rekreacji!

Bo grunt to właściwa lokalizacja...............!! To hasło będzie przyświecało wszystkim Naszym działaniom ponieważ wierzymy, że Szczecin jest przestrzenią o niesamowitym potencjale!