Nabór do projektu "Biznesowy Event Morski"!

Nabór do projektu "Biznesowy Event Morski"!

Szanowni Państwo!

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego projekcie pn. „Biznesowy Event Morski – jako inicjatywa wspierająca rozwój branży morskiej w regionie”.

Projekt zakłada organizację w dniu 20 września 2017 r. wydarzenia wystawienniczo-targowego, połączonego ze sprzedażą marki i bezpośrednim nawiązaniem kontaktów z potencjalnymi kontrahentami w ramach:

 • Programu dydaktyczno-naukowego (konferencji o tematyce branżowej)
 • Strefy Wolnego Networkingu (Marine Business Mix)
 • Bloku rekreacyjnego

Udział w Projekcie mogą wziąć dwa typy uczestników:

I)Wystawca – Docelowa Grupa Wsparcia

Reprezentant/reprezentantka przedsiębiorstwa sklasyfikowanego jako MŚP, prowadzącego działalność gospodarczą w branży morskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym funkcjonujących obszarze inteligentnych specjalizacji usprawniających funkcjonowanie branży morskiej w regionie, przede wszystkim:

 • Wielkogabarytowych konstrukcjach wodnych i lądowych;
 • Multimodalnym transporcie i logistyce;
 • Zaawansowanych wyrobach metalowych;
 • Produktach opartych na technologiach informatycznych.

Wystawcom zapewniony zostanie Pakiet Wsparcia w postaci:

 • Bezpłatnego udziału w konferencji branżowej
 • Bezpłatnego uczestnictwa w Marine Business Mix
 • Udostępnienia stoiska wystawienniczego przeznaczonego do promocji produktów i usług
 • Możliwości promocji swojej działalności gospodarczej za pośrednictwem prezentacji multimedialnej, mediów, materiałów promocyjnych wydarzenia oraz strony internetowej i aplikacji mobilnej wydarzenia.
 • Zapewnienia zaplecza noclegowego (dla delegacji przedsiębiorstw przybywających spoza granic Szczecina)
 • Zapewnienia udziału w rejsie biznesowym po Odrze
 • Cateringu w trakcie wydarzenia

II)Odwiedzający

Reprezentant/reprezentantka każdego przedsiębiorstwa, w którego interesie pośrednio lub bezpośrednio leży rozwój gospodarki morskiej. Przedsiębiorstwo danego uczestnika/uczestniczki nie musi posiadać statusu MŚP oraz nie musi prowadzić działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego (dopuszczalne firmy krajowe, zagraniczne)

Odwiedzającym zapewnione zostaną następujące możliwości:

 • Bezpłatny udział w wydarzeniu – konferencji branżowej;
 • Bezpłatne uczestnictwo w Marine Business Mix;
 • Darmowy dostęp do aplikacji mobilnej wydarzenia;
 • Udział w rejsie biznesowym po Odrze
 • Catering w trakcie wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacji na temat zasad i zakresu wsparcia, które znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do zgłoszenia swojego uczestnictwa, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

I) Wystawcy – Docelowa Grupa Wsparcia

A) Uzupełnienie Formularza Zgłoszeniowego – Docelowa Grupa Wsparcia
B) Przekazanie uzupełnionego dokumentu do dnia 18 sierpnia 2017 r. do Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. na adres:

 • bem@arms-szczecin.eu
 • Osobiście / pocztą tradycyjną na adres:

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

ul. Niemierzyńska 17A

71-441 Szczecin

Pok. 202A

II) Odwiedzający

A) Uzupełnienie Formularza Zgłoszeniowego – Odwiedzający
B) Przekazanie uzupełnionego dokumentu do dnia 8 września 2017 r. do Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. na adres:

 • bem@arms-szczecin.eu
 • Osobiście / pocztą tradycyjną na adres:

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

ul. Niemierzyńska 17A

71-441 Szczecin

Pok. 202A

Decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Zespołem ARMS Sp. z o.o. pod numerami telefonów 91 333 97 71, 91 333 97 67 oraz drogą elektroniczną: bem@arms-szczecin.eu

Organizator Projektu wyjaśnia, iż publikowane w dniu 02 czerwca 2017 r. na stronie arms-szczecin.eu formularze zgłoszenia uległy przeredagowaniu, w związku z czym uprasza się potencjalnych uczestników o wykorzystywanie formularzy zgłoszeniowych publikowanych aktualnie na przedmiotowej stronie www.

 

Projekt nr RPZP.01.15.00-32-0008/16 pn. „Biznesowy Event Morski” jako inicjatywa wspierająca rozwój branży morskiej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020