Nawet 10 tys. zł dla studenta i do 30 tys. dla doktoranta

Nawet 10 tys. zł dla studenta i do 30 tys. dla doktoranta

 

Wnioski o prezydenckie stypendia studenci i doktoranci szczecińskich uczelni składać mogą do 30 marca. Wyróżnione osoby mogą liczyć na zastrzyk finansowy w wysokości nawet 30 tys. zł. Warunki? Średnia ważona ocen minimum 4,7 i osiągnięcia naukowe.

Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia Prezydenta Szczecina corocznie, od ponad 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które pozytywnie wpływają na rozwój Szczecina i regionu.
– To świetnie, że mamy w Szczecinie młodych, zdolnych ludzi – studentów i doktorantów – którym się chce – mówi Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. – Miejskie stypendia są wyrazem uznania dla ich ciężkiej pracy i odważnego myślenia o przyszłości. Także o przyszłości naszego miasta i regionu.
Maksymalna wysokość stypendiów dla studentów wynosi 10 tys. zł brutto, a dla doktorantów 30 tys. zł brutto!

Po stypendium sięgnąć mogą studenci i doktoranci, którzy:

1. uczą się na szczecińskiej uczelni;
2. są na ostatnim roku:

 • studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich
 • lub obronili pracę dyplomową w roku, w którym składają wniosek (student)
 • studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i mają określony tytuł rozprawy doktorskiej

3. posiadają osiągnięcia naukowe zdobyte w czasie studiów, czyli:

 • publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych,
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych,
 • otrzymane granty badawcze,
 • wystąpienia na konferencjach, sympozjach,
 • certyfikaty, stypendia, wystawy, konkursy muzyczne oraz wizualne,
 • zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty,
 • studia równoległe lub na innych kierunkach,
 • współpracę  z otoczeniem kultury lub społeczno-gospodarczym w tym projekty wdrożeniowe.

4. mają min. 4,7 średniej ważonej ocen zdobytych w roku poprzedzającym rok, w którym składają wniosek o stypendium;
5. nie przebywają na urlopie (z wyjątkiem urlopów naukowych, w ramach stypendiów zagranicznych oraz urlopów zdrowotnych lub rodzicielskich);
6. nie powtarzają roku.

Jak złożyć wniosek i uzyskać stypendium?

 • Zapoznaj się z regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
 • Sprawdź, czy spełniasz określone w regulaminie kryteria.
 • Przygotuj listę potrzebnych dokumentów.
 • Pobierz odpowiedni wniosek ze strony www.stypendia.szczecin.eu, wypełnij go, wydrukuj i podpisz. Nabór trwa do 30 marca.
 • Zgromadź pozostałe dokumenty.
 • Prześlij skan kompletnej dokumentacji pod adres akademickiszczecin@um.szczecin.pl lub dostarcz ją przed upływem ustalonego terminu do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.
 • Poczekaj na informację zwrotną.
 • W przypadku pozytywnej decyzji, już po podpisaniu umowy, otrzymasz pierwszą transzę wsparcia.
 • Drugą transzę dostaniesz, gdy tylko obronisz pracę i przedstawisz odpowiednie dokumenty (wyjątek – jeśli obroniłeś pracę dyplomową w roku, w którym składasz wniosek, stypendium zostanie Ci wypłacone jednorazowo, po podpisaniu umowy).

Więcej informacji: https://stypendia.szczecin.eu/

PS A oto, co o programie mówią zarówno sami stypendyści, jak i laureaci nagród Prezydenta z roku 2020: https://youtu.be/sUvIXAJG91Y