Rozeznanie rynku - tłumaczenia

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty cenowej w zakresie świadczenia usług związanych z wykonaniem pisemnego tłumaczenia dokumentów dotyczących działalności Spółki. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne, na zlecenie Zamawiającego wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz język ukraiński tekstów o charakterze biznesowym, promocyjnym i informacyjnym. Oferta cenowa powinna być przedstawiona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Termin realizacji usługi: Od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Termin przedstawienia oferty cenowej: do dnia 26.02.2021 r.