rozeznanie rynku - tłumaczenia. Wybór wykonawcy

W wyniku prowadzonego rozeznania rynku w zakresie usługi tłumaczenia dokumentów, na podstawie złożonych ofert wybrano następującego wykonawcę: GROY Translations Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 9, 40-224 Katowice. NIP: 9542823240, REGON: 388127978. Firma w terminie składania ofert przedstawiła kompletną ofertę, z najniższą ceną.

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w rozeznaniu rynku i zapraszamy do współpracy w przyszłości.
Zespół Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.