Wydłużenie okresu trwania poręczeń

Wydłużenie okresu trwania poręczeń

Zgodnie z Komunikatem Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA oraz Zachodniopomorskim Pakietem antykryzysowym informujemy, iż poręczenia zawarte w ramach projektów JEREMIE  oraz ZFR mogą podlegać wydłużeniu o dodatkowe 6 miesięcy, powyżej maksymalnego, umownego okresu tj. odpowiednio 66+6 miesięcy lub 84+6 miesięcy w zależności od programu. Dzięki wydłużeniu okresu poręczenia istnieje możliwość analogicznego wydłużenia okresu spłaty pożyczki/kredytu. Podmioty, które chcą skorzystać z powyższej możliwości powinny zawnioskować o wydłużenie okresu spłaty pożyczki/kredytu do instytucji finansującej oraz o wydłużenie poręczenia bezpośrednio do ARMS Sp. z o.o.