Zachodniopomorskie_Offshore 2027 – dobry wiatr dla regionu

Zachodniopomorskie_Offshore 2027 – dobry wiatr dla regionu

 

To jest nasza przyszłość i chcemy się w niej plasować wśród liderów – powiedział o morskiej energetyce wiatrowej Zastępca Prezydenta Miasta Michał Przepiera. Pomóc ma w tym program „Zachodniopomorskie_Offshore 2027” zainicjowany przez Klaster Morski i Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. List intencyjny w tej sprawie podpisali w poniedziałek Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i przedstawiciele Szczecina, Świnoujścia, Kołobrzegu i Darłowa.

Celem programu jest jak największy udział Pomorza Zachodniego w rozwoju polskich farm wiatrowych. „Zachodniopomorskie_Offshore 2027” ma wzmocnić regionalne firmy działające w sektorze offshore, ułatwić ich współpracę, wypromować na nowych rynkach. A także ma być odpowiedzią na wyzwania polityki klimatycznej UE. Dążenie do tzw. neutralności klimatycznej stymuluje rozwój nowoczesnych dziedzin gospodarki kosztem tradycyjnych. Widać to m.in. na przykładzie europejskich stoczni, którym coraz trudniej konkurować z azjatyckimi w produkcji masowców, tankowców, kontenerowców, ale mają dużą przewagę technologiczną, więc rozwijają produkcję specjalistycznych konstrukcji i jednostek pływających. Ogromną szansą dla branży jest energetyka ze źródeł odnawialnych lokowana w środowisku morskim. Unijne plany, z perspektywą 2050 roku, mówią o nawet 440 GW mocy z elektrowni ulokowanych na morzach wokół Europy. Obecnie jest to kilkadziesiąt GW. Polski program budowy morskiej energetyki wiatrowej przewiduje – do 2040 roku – budowę elektrowni o mocy kilkunastu GW.

- Na Pomorzu Zachodnim dorobiliśmy się naprawdę bardzo silnego Klastra Energii Wiatrowej, jesteśmy największym producentem energii wiatrowej w Polsce i tej palmy pierwszeństwa nie zamierzamy nikomu oddawać - mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas uroczystego podpisania listu intencyjnego Zachodniopomorskie_Offshore 2021. - Firmy z tego sektora funkcjonują u nas już od wielu lat. Są to firmy renomowane, liderzy branżowi, dlatego postanowiliśmy wspólnie z władzami samorządowymi rozpocząć działania, które mają zmierzać do wykorzystania naszych zasobów i potencjału, jaki dają nasze kluczowe porty.

Podczas poniedziałkowego spotkania założenia programu „Zachodniopomorskie_Offshore 2027” przedstawił jego pomysłodawca dr inż. Andrzej Montwiłł, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Na uroczystość podpisania listu intencyjnego przybyli przedstawiciele portowych miast – Szczecina, Świnoujścia, Kołobrzegu, Darłowa.

- Szczecin jako członek wspólnoty samorządowej chce we współpracy na rzecz rozwoju offshore uczestniczyć. Dzięki współpracy samorządów, nauki i biznesu – w tej triadzie – można dokonać tego, co jest konieczne dla transformacji naszej gospodarki - stwierdził zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera

Główne cele programu to wzmacnianie gospodarki Pomorza Zachodniego, jak największy udział lokalnych firm w budowie i eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych, wykorzystanie potencjału regionalnych uczelni.

Plan rozwoju sektora wind offshore w Województwie Zachodniopomorskim dotyczy lat 2021-27, ale przewiduje kontynuację do 2040 roku. Obejmuje on kilka segmentów: konstrukcje morskie, jednostki pływające, transport i logistykę, serwis i remonty, energetykę morską, materiały, edukację, B+R+I. Celem jest stworzenie zachodniopomorskiego środowiska offshore – sieciowego układu powiązań samorządów, ARMS, IOB, uczelni i przedsiębiorstw zainteresowanych działalnością w sektorze wind offshore.

- Morze Bałtyckie jest jednym z najlepszych akwenów do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Kwestia głębokości, wietrzności – tłumaczył dr inż. Andrzej Montwiłł. – Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku zakłada budowę w naszej części Bałtyku farm wiatrowych o mocy zainstalowanej 11 GW. Do roku 2030 ma być 5,9 GW. Pierwsza faza rozwoju dotyczy ławicy słupskiej, ale kolejne będą szły na zachód: Kołobrzeg, Darłowo, Świnoujście. I warto podkreślić, że najlepsze warunki do obsługi farm wiatrowych na Bałtyku ma świnoujski port, można go najłatwiej dostosować do potrzeb instalacyjnych.

Prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego podkreślał, że rozwój sektora offshore, w tym wind offshore, to nie tylko budowa i instalowanie wielkich konstrukcji na morzu, ale również budowa specjalistycznych jednostek pływających, rozbudowana logistyka, budowa sieci przesyłowych i magazynów energii.