Załóż własny biznes - Poradnik

Załóż własny biznes  - Poradnik

Powoli wychodzimy z pandemii. Część z Was już przed myślała o własnym biznesie, inni natomiast doświadczeni pracą zdalną, zdali sobie sprawę, że własny biznes to kolejny krok do osiągnięcia satysfakcji zawodowej! 

Dziś krótko o tym, jak założyć własną działalność gospodarczą. 

 

1. Zdecyduj jaką działalność chcesz prowadzić  np. jednoosobową lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i ją zarejestruj! 

Wybór działalności jednoosobowej oznacza, iż przedsiębiorca za finansowe następstwa związane z prowadzeniem działalności odpowiada ogółem swojego majątku. Uprawnionym reprezentantem jednoosobowej działalności jest wyłącznie jej założyciel. Ta forma prawna działalności wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez osobę fizyczną lub prawną, z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za zobowiązania tego typu działalności odpowiedzialna jest wyłącznie spółka do wysokości kapitału zakładowego (minimum 5 000 zł). Spółka z.o.o rejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

2. Podatki 

Właściciel działalności gospodarczej wpisanej w CEIDG jest podatnikiem jednej z form podatku PIT tj.: podatek w skali podstawowej 18% i 32%; podatek 19% (liniowy), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

W przypadku działalności zarejestrowanych w KRS obowiązuje podatek CIT.

 
3. Możliwe źródła finansowania

Do najważniejszych form finansowania zaliczyć należy źródła zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwsze to prywatny majątek przedsiębiorcy oraz zyskami, drugim zaś kredyty, pożyczki i wszelakie inne formy finansowania ze środków publicznych. 
 
4. Nazwa

Nazwę działalności określa się mianem firmy. W przypadku działalności jednoosobowej wystarczy imię i nazwisko właściciela. Nazwa działalności rejestrowanej w KRS wymaga nazwy związanej z rodzajem wybranej spółki. 

 

5. PKD

Podczas rejestracji działalności określamy, czym będziemy się zajmować. Służą temu kody Polskiej Klasyfikacji Działalności o wielopoziomowej strukturze od sektorów ogólnych do szczegółowych podklas, które powalają sprecyzować rodzaj prowadzonej działalności. W przypadku zmiany profilu działalności możliwa jest darmowa aktualizacja kodu.

 
6. Siedziba 

Siedzibą jednoosobowych działalności jest najczęściej miejsce zamieszkania właściciela. (całość lub wyodrębniony lokal). Gdy lokal wykorzystywany będzie wyłącznie do celów zawodowych, wydatki na jego utrzymanie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku działalności rejestrowanych w KRS, wskazany przy rejestracji adres musi być związany z przynależnością do danego Urzędu Skarbowego.

7. Konto firmowe

Rachunek bankowy przeznaczony do celów zawodowych jest niezbędny. Jego numer należy podać w formularzu rejestracyjnym lub bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. Możliwość nieposiadania firmowego konta mają jedynie mikroprzedsiębiorcy.