Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do skłądania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz od 01.01.20120 r. do 31.12.2020 r.

Termin skłądania ofert upływa w dniu 02.12.2019 r.

Szczegółowa treść zaproszenia dostępna jest w materiałach do pobrania.