Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego ARMS

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz od 01.01.20122 r. do 31.12.2022 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 1.10.2021 r. o godz. 15:00.

Szczegółowa treść zaproszenia dostępna jest w materiałach do pobrania.