Zapytanie ofertowe nr ZO/08/2017/RPOWZ

Zapytanie ofertowe nr ZO/08/2017/RPOWZ

W związku z realizacją projektu nr RPZP.01.15.00-32-0009/16 pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywa wspierająca rozwój sektora technologii informatycznych w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działania 1.15 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert  na wynajem powierzchni konferencyjnych oraz usługi cateringowej w celu organizacji wydarzenia "Which Way With IT?".

Szczegółowa treść Zapytania wraz z Formularzem zgłoszeniowym oraz  projektem Umowy z Wykonawcą w następujących załącznikach:

- Zapytanie ofertowe nr 8

- Formularz ofertowy

- Umowa WWW IT

Kompletne oferty należy przedstawiać do dnia 02 sierpnia 2017 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Panią Jolantą Buczek pod numerem telefonu: 91 333 97 71 lub drogą mailową: j.buczek@arms-szczecin.eu.