Zapytanie ofertowe nr ZO/12/2017/RPOWZ

Zapytanie ofertowe nr ZO/12/2017/RPOWZ

W związku z realizacją projektu nr RPZP.01.15.00-32-0009/16 pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywa wspierająca rozwój sektora technologii informatycznych w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działania 1.15 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i przygotowanie strony internetowej wydarzenia "Which Way With IT?" wraz z zakupem uzgodnionej domeny i umieszczeniem na serwerze na okres 12 miesięcy.

Szczegółowa treść zapytania wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz  projektem umowy z Wykonawcą w następujących załącznikach:

- Zapytanie ofertowe nr 12

- Formularz ofertowy zapytania nr 12

- Wzór Umowy do zapytania 12

 

Kompletne oferty należy przedstawiać do 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o.

 

W przypadku pytań należy kontaktować się z Panią Jolantą Buczek pod numerem telefonu: 91 333 97 71 lub drogą mailową: j.buczek@arms-szczecin.eu.