Zapytanie ofertowe ZO/01/2022 - wybrano wykonawcę

W wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr ZO/01/2022 w zakresie bieżącej obsługi graficznej polegającej na opracowywaniu projektów graficznych i przygotowywaniu plików do druku, na potrzeby działań promocyjno-informacyjnych realizowanych przez Spółkę, wybrano następującego wykonawcę:
Firma Blackk Design Piotr Tchórzko z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Leona Heyki 19, 70-631. NIP: 955-21-88-872, REGON: 320797350.


Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do współpracy w przyszłości.

Zespół Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.