Zapytanie ofertowe ZO/02/2022

Zapytanie ofertowe ZO/02/2022

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. zaprasza do przedstawienia oferty, której przedmiotem jest:

 prowadzenie cyklicznych kampanii reklamowych (tekstowych, graficznych, remareketingowych) za pomocą systemu Google ADS, a także za pośrednictwem social mediów (Facebook, LinkedIn, Instagram), dla następujących kanałów: grupa Szczecińskie Nieruchomości (Facebook), www.arms-szczecin.eu, www.invest.szczecin.eu,  www.stypendia.szczecin.eu, www.zrobione.szczecin.eu, www.kooperacja.szczecin.eu, www.szczecin.eu/pl/akademicki-szczecin, Invest in Szczecin (Facebook), Akademicki Szczecin (Facebook), Dom Skandynawski (Facebook), Invest in Szczecin (Linkedin), Akademicki Szczecin (Instagram).

 

Prowadzenie kanałów w social mediach:

Facebook: Akademicki Szczecin, Invest in Szczecin, grupa Nieruchomości Szczecińskie, Dom Skandynawski
Instagram:  Akademicki Szczecin
Linkedin: Invest in Szczecin

 Ofertę przedstawić należy na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania do dnia 02.03.2022 r. do godziny 15.00. Więcej informacji nt. zapytania ofertowego, w załącznikach. 

Z poważaniem 

Zespół 

ARMS sp. z o.o.