Zrobione w Szczecinie = Zrobione dobrze. Startuje nabór wniosków

Zrobione w Szczecinie = Zrobione dobrze. Startuje nabór wniosków

 

W roku 2021 po raz piąty zostaną przyznane certyfikaty marki „Zrobione w Szczecinie”. Otrzymają je przedsiębiorcy, którzy stawiają na wysoką jakość swoich produktów lub usług i – dzięki temu – pozytywnie wpływają na wizerunek miasta. Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia.

Od 2018 roku, w ciągu czterech edycji konkursu, certyfikat „Zrobione w Szczecinie” został przyznany 59 przedsiębiorcom. Są wśród nich m.in. rękodzielnicy, firmy IT, podmioty działające w branży kosmetycznej, restauracje, cukiernie, firmy odzieżowe oraz producent pościeli, wytwórnia muzyczna, browar i palarnia kawy.

– O renomie marki „Zrobione w Szczecinie” świadczą jej laureaci – mówi Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. – Jesteśmy dumni, że w Szczecinie i okolicach mamy tak wielu przedsiębiorców, którzy nie tylko utożsamiają się z naszym miastem, ale także je współtworzą i, przede wszystkim, zawsze stawiają na jakość. Także w tych wyjątkowych, trudnych czasach.

Markę doceniają także sami laureaci. Wśród nich jest m.in. Ministerstwo Dobrego Mydła i Palarnia Kawy Korona 1912.

– Było nam bardzo miło stawać do konkursu „Zrobione w Szczecinie”, bo dzięki niemu zaznaczyłyśmy, że produkujemy lokalnie, a nie jak dotychczas sądzono – w Warszawie. Dzięki konkursowi marka zrobiła się rozpoznawalna w regionie – mówi Aleksandra Pazura-Kamińska z Ministerstwa Dobrego Mydła.

– Jesteśmy bardzo dumni z przyznanej nam nagrody „Zrobione w Szczecinie". Nagroda ta zdecydowanie czyni nasz produkt atrakcyjnym dla lokalnych kontrahentów! Daje nam też możliwość brania udziału w wielu ciekawych wydarzeniach, jak jarmarki i festyny w centrum miasta, a Urząd Miasta Szczecin wspiera nas w działaniach. Znak „Zrobione w Szczecinie” podnosi prestiż naszych produktów, jako lokalnych przedsiębiorców, zyskujemy dzięki niemu wiarygodność w oczach klientów. Teraz jeszcze bardziej możemy utożsamiać się z miastem, z którego pochodzimy – mówi Rafał Podemski, członek zarządu firmy.

Zasady naboru wniosków 2021

O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty z siedzibą w miejscowościach należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty lub usługi znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem. Jednostką koordynująca realizację programu jest Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Wnioski o przyznanie marki można składać w formie elektronicznej pod adres mailowy sekretariat@arms-szczecin.eu lub w biurze Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. pod adresem: ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, (II  piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”.

Terminy

- do 31 sierpnia – składanie wniosków o przyznanie marki
- do 31 października – rozpatrzenie wniosków i ogłoszenie wyników

O „Zrobione w Szczecinie”

Marka „Zrobione w Szczecinie” przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta. Celem jest promocja działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych na terenie miasta, wzmacnianie tożsamości, patriotyzmu lokalnego, podniesienie jakości produktów i usług oferowanych w mieście, promocja Szczecina oraz szczecińskich przedsiębiorców i instytucji, zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych produktów i usług oraz zwiększenie prestiżu przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów kojarzonych z marką.

Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z jej tytułu gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Korzyścią dla przedsiębiorców wynikającą z przyznania marki, jest możliwość udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz możliwość zamieszczania logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych.

Znak graficzny marki został ustalony w drodze konkursu przy udziale Akademii Sztuki w Szczecinie. Szczegółowe zasady, w tym m.in. charakter i cel,  warunki oraz tryb przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie” określa Regulamin.

Laureaci

Lista dotychczasowych laureatów znajduje się na stronie: https://zrobione.szczecin.eu/. Na tej samej stronie opublikowany jest także regulamin przyzwania marki.