Doradztwo i szkolenia

Nauka stanowiąc autonomiczną część kultury służącą wyjaśnieniu funkcjonowania świata, jako proces poznawczy nie może być ograniczona wyłącznie do dzieciństwa i młodości. W każdym człowieku bowiem drzemie olbrzymi potencjał do ciągłej zmiany osobowości oraz nawyków, które wydają się być dożywotnie.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom wspierania postaw będącym konsekwencją zmieniającego się rynku, zapewniamy dostęp do wiedzy i umiejętności poprzez doradztwo, organizację szkoleń i przekaz informacji. Działania skupiają się na aktywnym wspieraniu zarówno przedsiębiorczości i samozatrudnienia jak i poprawie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Uczestniczymy we wszelkich inicjatywach mających na celu zwiększenie potencjału gospodarczego oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Ponadto prowadzimy aktywną współpracę z lokalną administracją oraz innymi organizacjami, w celu tworzenia wspólnej płaszczyzny do działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

Jednocześnie Spółka wychodzi z inicjatywą do osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą. Zespół doświadczonych specjalistów oferuje kompleksową pomoc w zakładaniu firmy wspartą obsługą formalną, bez względu na formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa. Szerokie spektrum oferowanych usług obejmuje takie czynności jak racjonalna analiza pomysłu, doradztwo inwestycyjne związane z pozyskiwaniem funduszy na realizację, a także opracowywanie biznesplanów.