Marka "Zrobione w Szczecinie"

Marka „Zrobione w Szczecinie” przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom i usługom, które wyróżnia wysoka jakość. Celem projektu jest promocja działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych na terenie Szczecina, wzmacnianie szczecińskiej tożsamości, patriotyzmu lokalnego oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, podniesienie jakości produktów i usług oferowanych w mieście, promocja Szczecina oraz szczecińskich przedsiębiorców i instytucji, zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych produktów i usług oraz zwiększenie prestiżu przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów kojarzonych z marką.

Lista laureatów, zasady naboru i regulamin dostępne na stronie projektu:

zrobione.szczecin.eu